SEBEVĚDOMÁ ŽENA
V PODNIKÁNÍ I ŽIVOTĚ

Členství, které tě dovede od pocitů nedostdobráctví k sebejisté a inspirativní podnikatelce

TIPNU SI...

V klubu Sebebědomá žena v životě i podnikání

A díky tomu

Jak to funguje?

Klub bude obsahovat

3x měsíčně terapeuticko-koučovací 30 minutové video

3x měsíčně video, kde budu odpovídat na vaše otázky a postřehy

1x měsíčně bonus v podobě meditace, vizualizace nebo afirmací, vždy na aktuální téma

1x měsíčně online setkání, kde probereme vše, co zrovna budete mít na srdci

 

Kdo jsem

Moje jméno je Magdaléna Bínová a jsem koučko-terapeutka podnikajících žen. 

Učím svoje klientky zbavit se strachů ze ztrapnění, pochyb o sobě a pocitu nedostdobráctví  a dosáhnout vnitřního vědomí, že jsou dost dobré, že se nemusí schovávat a že můžou věřit samy sobě, svému úsudku a své intuici.

Sama jsem se dlouho nechtěla smířit s faktem, že já sama nevím, zda to, co dělám, je dost dobré, jestli přináším lidem hodnotu. Bála jsem se zeptat na zpětnou vazbu, protože kritika mě zraňovala.

Nikdy jsem nenašla zálibu ve přibarvené reklamě, kde budu tvrdit, že jsou moje služby skvělé, když jsem sama o sobě pochybovala, ale výsledkem bylo, že jsem neprodávala.

Naučila jsem se ovládnout svou mysl a pocity, pochopila své naučené vzorce chování a pomocí neurolingvistického programování jsem doslova přeprogramovala svoje postoje, chování, myšlení, cítění a pocity tak, aby odpovídali úspěšné podnikatelce, kterou jsem chtěla být.

Chceš se to taky naučit?

Co o mně říkají mé klientky: